'knap, urgent, en beslist overtuigend.' **** – de Volkskrant

 

'overtuigende analyses die lekker lezen' ... 'ook pittige kost' - NRC Handelsblad

 

‘heel lucide.' – De Correspondent

 

'een uitzonderlijk relevant boek' - 8Weekly

 

'ijzersterk ... opnieuw een geweldig en overtuigend werk.' - Medisch Contact

 

'makkelijk' is niet de manier waarop Trudy Dehue werkt. Haar inzichten zijn omgeven met veel nuances - De Persdienst

 

'Trudy Dehue kan een onderwerp op de publieke agenda zette

... schokkende, goed onderbouwde verhalen' – De Morgen

 

'niemand in dit vakgebied mag dit boek overslaan ... ook voor leken is het boek waardevol' – Elsevier

 

'Trudy Dehue leest als de Nederlandse Ben Goldacre, maar beargumenteert nog sterker. Betere mensen (2014) is een aanrader' - Twitter

 

 

 

 

Het eerste hoofdstuk van Betere Mensen is te downloaden op de website van de uitgeverij Atlas Contact(link)

 

Vijfde druk september 2019.

Geactualiseerde versie van het ebook januari 2017.

 

Aan het voorbeeld van bestaande en toekomstige hersentechnologie en dat van van ADHD bij volwassenen, betoogt het boek 'Betere mensen' dat wetenschap de werkelijkheid eerder maakt dan dat ze hem bloot legt. Als we blijven denken dat wetenschap de realiteit slechts ontdekt, maakt zij hem vóór ons maar niet mét ons.

 

Ik vind dat wetenschap duidelijk hoort te maken hoe ze aan haar feiten komt, omdat feiten altijd op redeneringen zijn gebaseerd. Daarom bestaat mijn eigen werk openlijk uit redeneringen, die de lezers kunnen volgen en desgewenst tegenspreken of aanvullen. Ook over mijn bronnen ben ik zo open mogelijk. Welbewust zitten er veel meer noten met vindplaatsen in dan in 'populair- wetenschappelijke' boeken.

 

In de elektronische versie van 'Betere mensen' zijn bovendien links aangebracht naar alle artikelen, beleidsstukken, farmaceutische reclames, leerzame video's, enzovoort, die mijn bronnen vormen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • VERDER LEZEN OVER BETERE MENSEN

  Aan het voorbeeld van bestaande en toekomstige hersentechnologie en dat van van ADHD bij volwassenen, betoogt 'Betere mensen' dat wetenschap de werkelijkheid eerder maakt dan dat ze hem bloot legt. Als we blijven denken dat wetenschap de realiteit slechts ontdekt, maakt zij hem vóór ons maar niet mét ons.

   

  Het boek laat ook zien dat wetenschappelijke en politieke opvattingen hand in hand kunen gaan. De nieuwe wetenschap van het flexibele brein en het veranderlijke genoom versterkt bijvoorbeeld het idee dat een mens zijn lot zelf kan en moet reguleren. Lag er in het vorige decennium nog veel nadruk op de erkenning en behandeling van psychische stoornissen, zoals mijn eerdere boek 'De depressie-epidemie' liet zien, in het tweede decennium van deze eeuw maken we een wending door naar een ‘leefstijlpolitiek’. Die ziet vooral de preventie van afwijkingen als een individuele verantwoordelijkheid, zodat we allemaal 'symptoomloze prepatiënten' worden en tegelijk het stigma op afwijken groter dreigt te worden dan tevoren.

   

  'Betere mensen' benadrukt daarnaast de noodzaak van financieel onafhankelijk onderzoek, dat bovendien niet alleen op technologische vooruitgang is gericht. Geïnspireerd door het liberalisme van John Stuart Mill pleit ik voor het behoud van variatie in typen wetenschap, omwille van het behoud van variatie in typen mensen.

   

De depressie-epidemie

Over de plicht het lot in eigen hand te nemen.

Uitgeverij Augustus, eerste druk mei 2008

 

Tiende druk december 2017.

 

Nederland is een welvarend, vrij, veilig en dus vrolijk land. Dat constateren althans wetenschappelijk onderzoekers van het geluk. Maar tegelijk horen antidepressiva tot de meest geslikte medicijnen. Talloos zijn bovendien de andere therapieën, de zelfhulpboeken en internetpagina’s over depressiviteit.

 • VERDER LEZEN OVER DE DEPRESSIE-EPIDEMIE

  Terwijl depressiviteit in de meest ergste betekenis van het woord voorkomt bij ongeveer een procent van de bevolking, doen tegenwoordig veel meer mensen aan depressiebestrijding.De depressie-epidemie stelt de vraag hoe dat komt en behandelt een aantal veel voorkomende verklaringen. Is depressie een biologisch verankerde ziekte die nu pas goed herkend en behandeld wordt? Praten de hulpverlening en de farmaceutische industrie ons psychische stoornissen aan? Of bracht de verzorgingsstaat mentale kleinzerigheid op grote schaal?

   

  Dit boek betoogt dat deze verklaringen onjuist of niet afdoende zijn. De toename van depressiebestrijding begon in de jaren negentig van de vorige eeuw, toen de verzorgingsstaat al in afbraak was. Succes werd een keuze en mislukking dus ook. Gezondheid werd niet langer iets wat je overkomt, maar een kwestie van individuele verantwoordelijkheid. Geen wonder dan ook dat mensen aan zichzelf zijn gaan werken, zodat ze daar niet ook nog eens verwijten over zouden moeten krijgen. Intussen is het wel zo dat de nieuwe moraal ons allen tot ons eigen voornaamste project heeft gemaakt.

‘een fascinerend boek (…) vooral een onthutsend boek. (…) Je zou in elk geval hopen dat onderzoekers, politici, farmaceuten, medici en zorgverzekeraars dit boek lezen en met elkaar bediscussiëren – Else de Jonge in Maandblad Geestelijke Volksgezondheid

 

‘het razend intelligente en boeiende boek (…) van Trudy Dehue schept een weldoende klaarheid (...) een intellectuele verademing’ – Erwin Mortier in De Standaard

 

Dehue maakt aannemelijk 'dat de toegenomen psychologisering nauw verband houdt met politieke en commerciële tendensen'- Bram de Ridder in Sociologie.

 

‘een prachtig boek’ – De Volkskrant

 

‘een boeiende, doorwrochte uiteenzetting’ – Algemeen Dagblad

 

‘Trudy Dehue weet (...) wetenschappelijke beschouwingen op een frisse onderhoudende manier te brengen’ – 8Weekly

 

‘een interessant en goed gedocumenteerd boek – Het Geneesmiddelenbulletin

 

‘overtuigend (…) scherp, bijzonder goed geïnformeerd en wijs – De Morgen

 

‘een betoog dat je meesleept als een thriller’ – Humo

 

'een zeer waardevolle, originele en gedegen bijdrage aan de discussie’- Psychiater Lex van Bemmel in De Psychiater

 

‘een giftig mengsel … je zou het bijna met Fitna kunnen vergelijken’ – hoogleraar Psychiatrie Jan Swinkels in De Psychiater.

 

Trudy Dehue (…) laat zien dat het mogelijk is in één keer een originele studie te presenteren die zowel wetenschappelijk interessant als maatschappelijk relevant is (…). Dit is een bijzonder boek, omdat het als onbetrouwbaar ijs ontmaskert wat altijd voor een stevig fundament werd gehouden (NWO-KNAW Eureka Boekenprijs 2009, link).

 

Een boek 'vol misvattingen' geschreven vanuit 'onwetendheid, argwaan of extreme ideologie' - hoogleraar klinische psychologie Willem van der Does in De Volkskrant(link). Voor

mijn reactie op deze bespreking zie hier.

 

'In De depressie-epidemie, een zorgvuldige studie over de depolitisering van het psychisch lijden en het aandeel dat de farmaceutische industrie daarin, agendeerde Dehue een belangrijk maatschappelijk thema' (KNAW, uit de motivering voor toekenning van de Akademiepenning 2019, link).

 

 

 

 

 

 

 

'Trudy Dehue has added a new dimension to the history of 20th-century psychology ... written with humor, penetration, and sensitivity' - Contemporary Psychology

 

'This study opens perspectives for fruitful further research and is a worthwhile step toward a contextualist theory of the history of science' - Isis

 

'Dehue's historical research leads to intriguing questions both for historians of science and for psychologists' - Theory & Psychology

 

'(...) een indrukwekkend boek. Niet alleen omdat het goed is geschreven(en het is moeilijk om een geschiedenis van zoiets abstracts als methodologie spannend te maken!), maar vooral omdat het een interessante route aangeeft voor Neerlands psychologen' - Paul Wouters in Krisis.

 

Deze laatste recensie is geschreven over de Nederlandstalige versie:

 

Changing the Rules

Psychology in the Netherlands, 1900-1985

(Cambrdige University Press, 1995)

is een vertaalde en bewerkte versie van het boek

De regels van het vak.

De regels van het vak. Nederlandse

 

psychologen en hun metholodogie, 1900-1985

 

 

Dit is mijn eerste boek en het was tevens mijn proefschrift. Aan het voorbeeld van historische ontwikkelingen in de Nederlandse psychologie, betoogt het dat de methoden van wetenschappelijk onderzoek niet neutraal kunnen zijn. Met het veranderende antwoord op de vraag wat 'wetenschap' of 'objectiviteit' heet, zijn veranderende inzichten gemoeid over de juiste maatschappelijke verhoudingen.

 

Het boek riep heftige reacties van psychologen op. De recensie van Paul Wouters uit 1991, die ik in 2019 ineens weer tegenkwam, klinkt nog verrassend hedendaags. Wouters zet haarscherp mijn bedoeling neer zowel als de tekortkomingen van het boek.

 

 • VERDER LEZEN OVER DE REGELS VAN HET VAK

  Zo loopt er een rode draad van mijn eerste boek tot mijn meest recente. Steeds gaat het erom dat wetenschapppelijk onderzoek op allerlei vooronderstellingen is gebaseerd,die het verder versterkt als waren het door de natuur of een universele logica gedicteerde waarheden. Wetenschappelijk onderzoekers zowel als mensen die gebruik maken van hun werk, zouden zich daarvan bewust moeten zijn. Want anders maakt wetenschap de werkelijkheid voor anderen, maar niet niet met hen.